Get Adobe Flash player

Nowe stawki za wodę

Nowe stawki za wodę i ścieki od 01.01.2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr V/54/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r, nastąpi zmiana stawek za wodę i odprowadzenie ścieków.

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, informuje mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr V/54/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,cena wody i odprowadzenia ścieków wynosi odpowiednio:

 Cena za zużycie 1m? wody wynosi -   5,87 zł.

Cena za odprowadzenie 1m? ścieków wynosi ? 7,53 zł.