Get Adobe Flash player

Stawki za wodę i ścieki na rok 2017

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, informuje mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr IV/33/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,  oraz Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr V/40/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, cena wody i odprowadzenia ścieków wraz z podatkiem wynosi odpowiednio:

Cena za zużycie 1m3 wody wynosi - 6,51 zł,

Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków wynosi - 7,24.