Get Adobe Flash player

Stawki za wodę i ścieki od dnia 12 grudnia 2017 roku przez okres 180 dni

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, informuje mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń, że na podstawie art. nr 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180)  oraz Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr VI/45/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, cena wody i odprowadzenia ścieków wraz z podatkiem od dnia 12 grudnia 2017 roku przez okres 180 dni  wynosi odpowiednio:

 Cena za zużycie 1m3 wody wynosi - 6,51 zł,

 Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków wynosi - 7,24.