Get Adobe Flash player

Decyzja zatwierdzająca taryfy

 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, decyzja nr GD.RZT.70.157.46.2021/D.DW z dnia 28.05.2021 r., zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stary Dzierzgoń na okres 3 lat, adres strony internetowej poniżej.